Hiển thị kết quả duy nhất

2.893.000 
2.480.500 
4.191.000 
3.608.000 
.