Hiển thị kết quả duy nhất

17.270.000 
2.420.000 
9.900.000 
2.431.000 
3.157.000 
11.000.000 
8.250.000 
2.915.000 
9.900.000 
9.900.000 
6.534.000 
3.729.000 
4.840.000 
1.188.000 
437.800 
334.400 
1.540.000 
.