Hiển thị một kết quả duy nhất

74.800 
49.500 
170.500 
137.500 
.