Hiển thị một kết quả duy nhất

803.000 
588.500 
550.000 
2.310.000 
1.974.500 
1.694.000 
1.221.000 
9.350.000 
13.640.000 
3.459.500 
2.948.000 
17.270.000 
.