Hiển thị một kết quả duy nhất

 

 

 

13.640.000 
.