Hiển thị một kết quả duy nhất

6.050.000 
13.640.000 
170.500 
137.500 
.