Hiển thị một kết quả duy nhất

1.320.000 
6.050.000 
1.782.000 
13.640.000 
748.000 
74.800 
49.500 
170.500 
137.500 
.